צו קיום צוואה

צו קיום צוואה קיים בשביל לעזור לאנשים רבים אשר בוחרים לערוך צוואה בחייהם, על מנת לקבוע אל מי יועבר רכושם לאחר מותם.
כאשר אדם הלך לעולמו והותיר אחריו צוואה, יש צורך לקבל צו קיום צוואה, בכדי שניתן יהיה לחלק את העיזבון בין היורשים.
על מנת שהיורשים יקבלו את הצו תוך זמן קצר, ללא עיכובים בירוקרטיים, מומלץ לפנות אל עורך דין דיני משפחה אשר יטפל בבקשה עבורם.

צו קיום צוואה – הגשת הבקשהצו קיום צוואה

בקשה למתן צו קיום צוואה, תוגש אל הרשם לענייני ירושה, או אל בית הדין הרבני.
יש למלא את פרטי הבקשה באופן מדויק ולצרף לה את המסמכים הרלוונטיים לרבות הצוואה המקורית ותעודת פטירה.
חשוב להבהיר, כי כאשר הבקשה חסרה, היא תוחזר אל השולח להשלמת הפרטים/מסמכים,
דבר המעכב מטבע הדברים, את הטיפול במתן צו קיום צוואה.

נקודה נוספת חשובה היא, כי במידה שהיורשים החליטו להגיש את הבקשה לרשם לענייני ירושה, יש להקפיד להגישה ללשכה המתאימה:
זו שבאזור בסמכותה, היה מקום מושבו של המנוח.
הגשת הבקשה ללשכה הלא נכונה, גם היא תעכב משמעותית את הטיפול בקבלת צו קיום הצוואה.
כאשר עורך דין דיני משפחה מטפל בקבלת הצו, הוא מקפיד על כל הכללים בהליך.
כך יכולים היורשים לקבל צו קיום צוואה, תוך זמן קצר, מבלי שנדרש מהם לטפל בנושא.

התנגדות לצוואה

טרם מתן צו קיום צוואה, יפרסם הרשם לענייני ירושה, את דבר הגשת הבקשה, ברשומות.
מטרת הפרסום, היא לאפשר לכל מי שמעוניין בכך, להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה.
כלומר, לטעון כי הצוואה אינה תקפה ועל כן, אין לתת ליורשים צו קיום צוואה, אשר יאפשר לחלק את העיזבון על פי הקבוע בצוואה.
הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לדון בהתנגדויות לצוואה ועל כן, אם הוגשה התנגדות, היא תועבר אל בית המשפט לענייני משפחה אשר יקיים דיון בעניין.

חוק הירושה מונה מספר עילות לפסילת צוואה, למשל, השפעה בלתי הוגנת.
עילה זו משמעותה, כי הצוואה נערכה שלא מתוך רצון חופשי של המצווה, אלא בשל הפעלת לחץ או איום כלשהו ועל כן יש לפסול אותה.
נבהיר כי נטל ההוכחה הוא על המתנגד לצוואה וזהו נטל כבד.
גישת בתי המשפט היא, כי אין לבטל צוואה היכן שהיא משקפת את רצונו הכנה של המצווה, אף אם נפל פה פגם כלשהו.
לפיכך, על מנת שבית המשפט יורה על ביטול הצוואה, יידרש המתנגד לבסס היטב את עילת הפסילה ולשכנע כי הצוואה איננה משקפת את כוונותיו של המנוח.

פנייה אל עורך דין דיני משפחה

הגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה דורשת ידע משפטי ודייקנות רבה.
על כן, רצוי מאוד לפנות אל עורך דין דיני משפחה, אשר יטפל בהליך זה במקצועיות וביעילות.
יתרה מזאת, כפי שנאמר לעיל, ייתכן ויוגשו התנגדויות לצוואה, אז יתקיים בעניין דיון בבית המשפט לענייני משפחה.
על מנת למנוע את פסילת הצוואה, זקוקים היורשים לייצוג של עורך דין דיני משפחה, אשר יציג את טענותיהם בבית המשפט.
בנוסף עורך הדין יפעל לדחיית ההתנגדות וקבלת צו קיום הצוואה.

מעוניינים להתייעץ? הנכם מוזמנים לפנות אלי ואשמח לעמוד לשירותכם.
לקבלת יעוץ, פנו אלי בטלפון 072-3934240 או במייל: olgaoffice@walla.co.il