הסכם שכירות סעיפים מרכזיים

הסכם שכירות נועד להסדיר את מערכת הזכויות והחובות שבין המשכיר לבין השוכר.
להסכם זה חשיבות כלכלית רבה עבור שני הצדדים ולכן, מומלץ לפנות אל עורך דין מקרקעין לשם עריכת החוזה.
עורך הדין ינסח הסכם מקיף וברור, אשר יעניק וודאות משפטית לצדדים ולא יותיר פתח למחלוקות.
במאמר זה, ריכזנו עבורכם את הסעיפים המרכזיים המופיעים במסגרת הסכם שכירות.

תקופת השכירות ומטרתה

עורך דין מקרקעין המנסח חוזה שכירות יגדיר את תקופת השכירות ואת מטרתה. הסכם שכירות סעיפים מרכזיים
באשר לתקופת השכירות, חשוב לשמור על דיוק בציון תאריך הכניסה ותאריך היציאה וזאת על מנת שלא תהיינה מחלוקת בין הצדדים בעניין זה.
באשר למטרת השכירות, יש לציין במסגרת הסכם שכירות, האם הנכס מושכר למטרת מגורים, או למטרה עסקית.
סעיף זה הוא חשוב ביותר היות שעל פי החוק בישראל, אין להפעיל עסק בדירת מגורים והפוך, ללא היתר מתאים.

הסכם שכירות – תשלומים

הסכם שכירות חייב להגדיר בצורה ברורה מהם התשלומים החלים על השוכר:
תשלום שכר דירה, תשלום בגין שימוש בחשמל, שימוש בגז, תשלומי מים וארנונה, ועד בית וכיו"ב.
עורך דין מקרקעין מקפיד לפרט את כל התשלומים החלים על השוכר ואם בעלות שכר הדירה, כלול אחד או יותר מן התשלומים, הרי שהדבר יצוין במפורש בחוזה.

קבלת ערבויות מן השוכר

על המשכיר לדאוג לקבל ערבויות מתאימות מהשוכר, על מנת להבטיח כי השוכר יקיים את התחייבויותיו הכספיות כלפי המשכיר.
עורך דין מקרקעין יכלול במסגרת הסכם שכירות סעיף המתייחס לערבויות שנתן השוכר ויגדיר באלו מצבים יממש המשכיר את הערבויות שניתנו.
אין להקל ראש בחשיבות קבלת בטחונות מן השוכר, היות שללא בטחונות, יכול להיגרם למשכיר נזק כספי גדול, היה והשוכר לא ימלא אחר ההתחייבויות שלו.

תיקון נזקים

חוזה שכירות חייב להתייחס גם לנושא של תיקון נזקים בנכס, כאשר בדרך כלל, נזקים אשר נגרמו מבלאי סביר, הנם באחריותו של המשכיר.
לעומת זאת, נזק אשר נוצר כתוצאה משימוש בלתי סביר בנכס, הוא באחריות השוכר.
סעיף זה חשוב מאוד הן עבור המשכיר, אשר מבקש לשמור על הנכס שלו והן עבור השוכר, אשר צריך להיות סמוך ובטוח כי אם ישנה בעיה בנכס, המשכיר יטפל בה על חשבונו.

פיצוי מוסכם

כל חוזה שכירות, רצוי מאוד שיכלול סעיף של פיצוי מוסכם, אשר ישולם בעת הפרת חוזה מצד מי מהצדדים.
עורך דין מקרקעין המנסח את החוזה, יפרט בצורה ברורה אלו סעיפים מן החוזה, הפרתם תזכה את הצד הנפגע בפיצוי מוסכם וכן יגדיר אלו סעיפים, הפרתם תיחשב להפרת חוזה יסודית.

יש לכם שאלה? מעוניינים להתייעץ? הנכם מוזמנים לפנות אלי ואשמח לעמוד לשירותכם. לקבלת יעוץ, פנו אלי בטלפון 072-3934240 או במייל: olgaoffice@walla.co.il