חלוקת רכוש

 

מקור החיוב של הורים במזונות ילדיהם הקטינים קבוע בסעיף 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות)
אם נשאלת השאלה מה הנורמה המחייבת אדם בישראל במזונות הילדים הקטינים כאמור בסעיף 3 לחוק המזונות, היא מחייבת הורה במזונות ילדיו.

עמדת המשפט העברי מתייחסת לארבעה סוגי חיובים שונים – כלפי ארבע קטגוריות בתוך גיל הקטינות:חלוקת רכוש

  • א. קטיני קטינים (עד גיל 6).
  • ב. מגיל 6 ועד 13 לבן ו- 12 לבת.
  • ג. מגיל 13 לבן ו 12 לבת ועד גיל 15.
  • ד. מגיל 15 ואילך.

לחיוב במזונות ילדים, מגיל 18 ואילך ובתקופת השירות בצה"ל, על פי סעיף 3 (א), אין להיזקק לדין האישי, אלא להוראות החוק והפסיקה.

המשפט העברי התייחס לאופן חבות ההורים במזונות ילדיהם לאחר גיל 18 אך בגילאים אלה- – החוק, כאמור, לא מחיל את הדין האישי

בזוגות מעורבים מבחינה דתית חל החוק האזרחי,
היינו החוק לתיקון דיני משפחה מזונות הקובע כי לגבי תשלום מזונות לילדים שנולדו לזוגות מעורבים,
על שני ההורים לשאת במזונות ילדיהם, כאשר הנטל מתחלק באופן יחסי להכנסותיהם של ההורים.