הסכם שכירות

הסכם שכירות הוא חוזה משפטי הנחתם בין בעל נכס, המשכיר, לבין שוכר, המבקש לעשות שימוש בנכס לתקופה קצובה.
מטרתו של הסכם שכירות היא לעגן את הזכויות והחובות של הצדדים לעסקה ועל כן עליו להיות מקיף וברור.
משום כך, לשם עריכת הסכם שכירות, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין מקרקעין, אשר ינסח הסכם המותאם באופן ספציפי לצדדים ויעניק להם הגנה משפטית מלאה.

הסכם שכירות – רק אצל עורך דין מקרקעיןחוזה הסכם שכירות

הדעה הרווחת היא, כי כאשר מדובר על השכרת נכס מקרקעין ולא על מכירתו, הרי שאין צורך לפנות אל עורך דין מקרקעין לשם עריכת החוזה.
זוהי סברה שגויה, אשר מובילה במקרים רבים את הצדדים לבית המשפט.
אמנם, השכרת דירה אינה עסקה כלכלית יקרה כמו מכירת הנכס,
אולם בהעדר הסכם שכירות טוב, המנוסח על ידי עורך דין מקרקעין, יכול להיגרם נזק כספי גדול הן למשכיר והן לשוכר.

למשל, משכיר אשר לא דאג לקבלת ערבויות מתאימות מן השוכר,
במסגרת הסכם שכירות, יכול למצוא עצמו בערכאות משפטיות, בניסיון לגבות מן השוכר את התשלומים השונים.
מצדו של השוכר, העדרו של הסכם שכירות טוב, חושף אותו לדרישות שונות מצד המשכיר כמו שיפוץ הנכס טרם עזיבה, סיום מוקדם של החוזה, ביטוח הנכס וכיו"ב.
על כן, חשוב מאוד, עבור שני הצדדים, לחתום על הסכם שכירות מקצועי ומקיף, אשר יגן על זכויותיהם במסגרת עסקת השכירות.

דגשים בעריכת הסכם שכירות

מן האמור לעיל, אנו למדים עד כמה חשוב לפנות אל עורך דין מקרקעין לשם עריכת הסכם שכירות.
עורך הדין יבנה הסכם שכירות בהתאמה אישית ללקוח וידאג כי החוזה מגן על זכויותיו בעסקה זו.
רק באמצעות הסכם שכירות מוצלח, ניתן לוודא כי עסקת השכירות תניב פירות ולא תוביל לנזקים והפסדים כספיים לצדדים.
בעת עריכת הסכם שכירות, עורך דין מקרקעין ייתן דגש בין היתר לנושאים הללו:
תקופת השכירות ומטרתה, תשלומים המוטלים על השוכר ומועדי התשלום, קבלת בטחונות מן השוכר למילוי התחייבויותיו ופיצוי מוסכם במקרה של הפרת חוזה.

יש לכם שאלות? מעוניינים להתייעץ? לקבלת יעוץ, פנו אלי בטלפון 072-3934240 או במייל: olgaoffice@walla.co.il