האם אפשר לבטל הסכמי ממון?

האם אפשר לבטל הסכמי ממון?

האם אפשר לבטל הסכמי ממון? כן!!

המטרה של הסכמי ממון היא להסדיר את הפן הרכושי בין שני בני הזוג, במיוחד כאשר קיימים ביניהם פערים כלכליים מהותיים.
הסכמי הממון משמעותיים רק בעת פרידה, כאשר בני הזוג חיים יחד באהבה ובהרמוניה להסכם הממון אין משמעות.
גם אם חתמתם על הסכם ממון לפני הנישואין או במהלכם, יש מקרים שבהם תוכלו לבטל אותם.

3 דברים שכדאי לדעת על הסכם ממון

  1. הסכמי ממון הנחתמים בין בני זוג כפופים לאישור של סמכות משפטית כמו בית המשפט, בית הדין הרבני או נוטריון הרשאי לאשר הסכמי ממון שנחתמו רק לפני הנישואין.
    יש הוראות מיוחדות המייחדות את הסכמי הממון מחוזים אחרים, אך עדיין חשוב לזכור כי החתימה על הסכם ממון דינה כמו חתימה על כל חוזה.
  2. על הסכמי ממון חלות ההוראות של חוק החוזים, חשוב לזכור כי הסכמים וחוזים נועדו לקיום.
    לכן רק במקרים מועטים יתערב בית המשפט ויצהיר כי החוזה שעליו חתמו שני בני הזוג מבוטל, ועל אף זאת יש מקרים שבהם אפשר לבטל הסכמי ממון.
  3. אחד מבני הזוג המעוניין לבטל את הסכם הממון רשאי להגיש לבית המשפט תביעה לביטול הסכם ממון, לבטל את ההסכם כולו או רק חלקים ממנו.

מתי ובאילו מקרים אפשר לבטל הסכם ממון

כאשר אחד מבני הזוג טוען ומוכיח כי בהסכם שנחתם נפלו פגמים באישורו, ישקול בית המשפט את ביטול ההסכם.
כאמור, הסכם ממון מקבל תוקף חוקי רק לאחר שהוא מאושר על ידי ערכאה משפטית.
בנוהג הוא שכאשר הסכם הממון מוגש לאישור על ידי בית המשפט או על ידי נוטריון.
הסמכות המשפטית בוחנת את הסעיפים השונים ומיידעת את ההשלכות השונות באוזני שני בני הזוג.
רק לאחר שהגורם המשפטי נוכח לדעת כי שני בני הזוג הבינו את ההשלכות השונות של ההסכם, תאשר הערכאה המשפטית את ההסכם.
כאשר אחד הצדדים יוכיח כי אישור ההסכם לא התנהל בדרך המקובלת, זו תהיה עילה לבטול ההסכם.

עילה נוספת לביטול הסכם ממון היא היעדר תום לב וגילוי נאות.
אם אחד מהצדדים הסתיר מידע חשוב מבן הזוג השני או שלא היה גילוי לב באשר לחובות או להתחייבות של בן הזוג, זו תהיה עילה מוצדקת לביטול ההסכם.
חוק החוזים קובע כי יש לערוך הסכם כאשר שני הצדדים נוהגים זה כלפי זה בתום לב, ביושר ובדרך המקובלת.
עיקרון תום הלב משמעותו הגינות ויושר, אך כאשר אחד הצדדים לא נהג בדרך זו.
בית המשפט רשאי לבטל כל חוזה, וגם הסכם ממון, גם אם הוא קיבל אישור של בית המשפט.

במקרים רבים הסכם הממון שנערך לפני הנשואים, אינו רלוונטי ברבות השנים ואחד מבני הזוג, או שניהם, סוטים מההתחייבויות שקיבלו על עצמם טרום הנישואין.
במקרה כזה ידון בית המשפט לאור העובדה שהכספים והרכוש של בני הזוג התערבבו ביניהם.
בדרך שהותירה את הסכם הנישואין כלא רלוונטי.
אם בית המשפט ישתכנע כי לאור הנסיבות, הסכם הממון לא רלוונטי, ייתכן והוא יורה על ביטול ההסכם.

בשל התמורות הרבות החלות בחיי הנישואין וביחסים בין שני בני הזוג והעובדה כי הכוחות הכלכליים יכולים להשתנות.
ממליצים עורכי דין רבים לעדכן את הסכם הנישואין אחת לתקופה.
עדכון ההסכם ייעשה כאשר בני הזוג אוהבים זה את זו וחושבים ודואגים גם לאינטרסים של בן הזוג השני.